Kotva
Nepřehlédněte
Erasmus+
14.10.2021

Tisk
Sitemap
Mapa webu

Dětství bez úrazů

Vloženo: 5.2.2020 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 305x | Upraveno: 5.2.2020 | Upravil: Administrátor

Dětství bez úrazů je neziskový projekt, který se zabývá prevencí dětských úrazů. Svou činnost rozvijí od roku 1996 a institucionální podobu dostal rokem 1998 založením obecně prospěšné společnosti Podaná ruka. Dětské úrazy patří k nejvážnějším zdravotním rizikům dětí v České republice.

 

Se zmenšujícím se výskytem infekčních chorob se do role nejčastější příčiny úmrtí dětí dostaly úrazy. Stejný potenciál, který skrývají antibiotika vůči infekčním chorobám, spočívá v případě úrazů v jejich primární prevenci.

 

Prevence znamená předcházení. Je to cílená činnost, která vychází z poznání, že zabránit, aby se úraz stal, je vždy jednodušší, než odstraňování, mnohdy stejně nezvratných, následků. Prevence úrazů má v jádru jednoduchou myšlenku:

 

Každý úraz je zbytečný.

Prevence úrazů má tři základní složky uvnitř kterých je možno zavést množství konkrétních preventivních programů. Těmito složkami je prevence aktivní, pasívní a změna legislativy.

 

Aktivní prevence

Aktivní prevencí se označuje přímé působení na děti, tak aby se samotné dokázaly úrazu vyhnout, vyřešit rizikovou situaci, svými znalostmi a návyky předešly možnému zranění. Tato složka je výchovou dětí v pravém slova smyslu. Zahrnuje hodnototvorné procesy, předávání konkrétních znalostí, nácvik řešení krizových situací, zlepšování motorických dovedností a řízenou zkušenost úrazu.

 

Úraz není náhoda a nemusí se stát. Úraz dítěte vždy znamená, že dospělý neudělal vše, co mohl, pro bezpečnost prostředí, v němž se dítě pohybuje, nebo že dítě nevědělo, jak se chovat bezpečně, nebo se záměrně chovalo nebezpečně svému zdraví. Prevence úrazů neznamená nic jiného než změnu těchto tří skutečností.