Kotva
Nepřehlédněte
-
1.3.2022

SkolaOnline

Tisk
Sitemap
Mapa webu

Inkluze

Vloženo: 4.2.2020 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 1093x | Upraveno: 5.2.2020 | Upravil: Administrátor

Projekt „Inkluze do škol“ s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000215

Doba trvání:
01.09. 2016
30.06. 2019

 

OBECNĚ O INKLUZI

Inkluzivní vzdělávání nebo-li inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy, která na to však musí být patřičně připravena.

V inkluzivní škole se neoddělují děti se speciálními vzdělávacími potřebami od dětí bez nich. V jedné třídě se tak spolu vzdělávají děti zdravotně postižené, nadané, dětí cizinců, děti jiného etnika i většinové společnosti.

Na školu, která je inkluzivní, jsou kladeny vyšší nároky díky složení jejich žáků. Jedná se především o uzpůsobení prostředí, pomůcek, využívání asistentů či interních nebo externích odborníků a péči o duševní zdraví všech žáků i učitelů.

Mnoho základních škol v České republice již vzdělává společně žáky se zdravotním postižením, nadané, dětí cizinců, děti jiného etnika i většinové společnosti. Doposud jim však chyběla finanční podpora státu, aby mohly na školách vzniknout školní poradenská pracoviště a ve třídách společně s učiteli pracovali i asistenti. Práce bez těchto podpůrných opatření byla velmi náročná a ne vždy se proto dařila.

V současné době dochází ke změnám. Stát si uvědomuje důležitost vzdělání všech občanů žijících v ČR bez rozdílu a hledá cesty, jak školám zajistit finanční podporu na vznik podpůrných opatření. Jednou z těchto cest jsou vyhlášené projekty v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělání (dále jen OP VVV).

 

Projekt „Inkluze do škol“ s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000215 je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-op-vvv

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Uvodni-strana

 

inkluzedecin.cz

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.