Kotva
Nepřehlédněte
Erasmus+
14.10.2021

Tisk
Sitemap
Mapa webu

Šablony pro MŠ a ZŠ II

Projekt „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.“

Naše škola získala 2 314 900 Kč z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Doba trvání projektu: 1.9.2019 – 31.8.2021.

Finanční prostředky jsou využity na šablony Tandemová výuka na ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Projektový den ve škole a Projektový den mimo školu.

Do projektu je zapojena i školní družina, která realizuje šablony Tandemová výuka v ŠD/ŠK, Projektový den ve škole, Projektový den mimo školu a Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK.