Kotva
Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Rozvoj kariérového poradenství


Škola je zapojena do níže uvedeného projektu a podílí se na realizaci aktivity "Rozvoj kariérového poradenství" ve spolupráci s partnerem projektu Pedagogicko - psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace.

 

Cílem realizace projektu "Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2)", která je uskutečňována v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání, je realizace opatření prováděných v návaznosti na Krajský akční plán (KAP 2), který usiluje o zlepšení kvality vzdělávání v kraji, Školskou inkluzivní koncepci (ŠIK) Ústeckého kraje, jejímž cílem je zvýšení kvality vzdělávání v kraji s apelem na školy vzdělávající vyšší podíl dětí a žáků se SVP vč. žáků nadaných a s prioritami v oblasti vzdělávání pro roky 2020 - 2023.