Kotva
Nepřehlédněte
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Výchovný poradce, kariérový poradce


Mgr. Monika Ramešová
e-mail: ramesova@zsdckomen.cz

tel: 412 517 063/kl.104
konzultační hodiny: kdykoli po předchozí domluvě 

 

Náplň činnosti výchovného poradce:

 • Poskytuje individuální konzultace pro žáky a jejich rodiče
 • Řeší osobní, výchovné i výukové problémy u žáků
 • Pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče-učitel, učitel-žák, žák-žák)
 • Řeší problémy spojené se specifickými poruchami učení
 • Zpracovává IVP pro integrované žáky
 • Spolupracuje se specializovanými poradenskými pracovišti – PPP, SPC
 • Spolu s vedením školy také spolupracuje s orgány státní správy, s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte, s Policií ČR, krizovými centry

 

Náplň činnosti kariérového poradce:

 • Poskytuje poradenskou činnost pro rodiče, žáky a učitele při volbě povolání
 • Zjišťuje zájem žáků o studium ve středních školách, středních odborných učilištích, gymnáziích, víceletých gymnáziích, spolupracuje s třídními učiteli
 • Shromažďuje nabídky studia na konzervatoře, SOŠ, G , SOU a další informace o dalším studiu, zajišťuje styk se zástupci SŠ, spolupracuje s Úřadem práce, s PPP
 • Zodpovídá za správné vyplnění přihlášek na střední školy
 • Podává pedagogické radě zprávu o žácích, kteří nedokončí povinnou školní docházku v základní škole a mají zájem studovat odpovídající učební obor, o žácích se změněnou pracovní schopností. Zajišťuje pro tyto žáky přihlášky a veškeré potřebné informace
 • Zpracovává přehled o úspěšnosti žáků v přijímacím řízení
 • Poskytuje rodičům a žákům informace při odvolacím řízení
 • Podílí se na tvorbě tematického plánu vyučovacího předmětu Pracovní činnosti/volba povolání
 • Zajišťuje exkurze do podniků v rámci regionu
 • Spolupracuje se středními školami a zajišťuje návštěvy SŠ (též exkurze) na základní škole
 • Úzce spolupracuje s IPS Děčín – interaktivní besedy, návštěvy pracovníků na ZŠ

 

 

Informační zdroje:

www.infoabsolvent.cz - informační portál s aktuální vzdělávací nabídkou všech středních škol

 

http://www.msmt.cz/file/19699 - informace o změnách v přijímacím řízení na SŠ

 

https://www.cermat.cz/ - vše k jednotné přijímací zkoušce

 

 https://www.atlasskolstvi.cz/ - naleznete zde prezentaci každé vysoké školy, střední školy, základní školy, ale i jazykové školy a vyšší odborné školy v České Republice

 

https://skoladecin.cz/ - Cesta ke vzdělávání a profesi - portál akce pořádané každoročně IPS Děčín

 

https://www.nsp.cz/ - Národní soustava povolání

 

 

Termíny přijímacího řízena do 1. ročníků SŠ 2023/2024

 

PDF souborsdělení o termínech (Velikost: 270.69 kB)

 

 

 

 
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.