Kotva
Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Návrat do školy - změny od 30. 11.


- návrat žáků 3., 4. a 5. ročníků – celý 1.stupeň bude přítomen

 

- návrat žáků 9. ročníků – bez střídavé výuky

 

- liché týdny – od 30.11. nastupují žáci 6.A, 6.B, 6.C a 8.A

 

- sudé týdny – od 7.12. nastupují žáci 7.A, 7.B, 7.C a 8.B, 8.C

 

- rodiče si musí pro své děti obědy přihlásit sami

 

- žáci i učitelé mají povinnost dodržovat všechna hygienická a bezpečnostní opatření

 

- všichni žáci i učitelé jsou povinni nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, výjimečně lze

  (s ohledem na výuku) použít ochranný štít s odstupem 2m od ostatních osob

 

- výjimka pro ŠD – od 30. 11. s nástupem dalších žáků na základní školy je možné zařazovat žáky

  do oddělení z jednoho ročníku tam, kde není možnost zachovat neměnnost podle tříd (např.

  z organizačních nebo personálních důvodů)

 

- i nadále žádáme cizí osoby nebo zákonné zástupce, aby minimalizovali vstup do budovy školy

 

- bližší informace obdržíte od svých TU