Kotva
Nepřehlédněte
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Odvolání

Vloženo: 6.2.2020 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 2029x | Upraveno: 6.2.2020 | Upravil: Administrátor

Dokumentodvolání - vzor (Velikost: 21.5 kB)

Dokumentčestné prohlášení (Velikost: 21.5 kB)

 

Metodický postup odvolání

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je prostředkem, kterým může neúspěšný uchazeč zvrátit negativní rozhodnutí o přijetí.  

Odvolání je třeba podat písemně řediteli střední školy, a to ve lhůtě tří pracovních dní od doručení rozhodnutí. Dodržení této lhůty stanovené pro podání odvolání je naprosto nezbytné, protože opožděně podané odvolání by musel ředitel školy zamítnout.  

Ředitel školy může o odvolání rozhodnout sám v tzv. autoremeduře, to znamená, že odvolání v plném rozsahu vyhoví (zruší rozhodnutí o nepřijetí a rozhodne o přijetí uchazeče). Pokud však ředitel odvolání nevyhoví, musí ho předat do 30 dnů k rozhodnutí nadřízenému orgánu – krajskému úřadu. 

Výše uvedený postup týkající se odvolání, se uplatní u škol zřizovaných státem, krajem nebo obcí. V případě, že se budete chtít odvolat proti rozhodnutí soukromé střední školy, je třeba se seznámit s postupem stanoveným onou konkrétní školou – soukromé střední školy postupují při vyřizovaní odvolání podle vnitřního předpisu školy. 

 

Co musí text odvolání obsahovat?

označení školy, jejímuž řediteli je odvolání adresováno

 •  označení uchazeče o studium, včetně informace o jeho zákonném zástupci; vhodné je také uvést i registrační číslo, které bylo uchazeči střední školou přiděleno v rámci přijímacího řízení
 • označení rozhodnutí o nepřijetí (datum rozhodnutí, případně číslo jednací)
 • text „odvolávám se proti rozhodnutí“, „podávám odvolání proti rozhodnutí“ atp.
 • odůvodnění odvolání
  • pokud jste nebyli přijati z důvodů nedostatečné kapacity, bude důvodem vašeho odvolání to, že v oboru budou volná místa, protože ne všichni uchazeči nastoupí - toto bude nejčastější důvod odvolání 
  • dalším důvodem podání odvolání samozřejmě mohou být i jiné nesprávnosti rozhodnutí - např. rozhodnutí odůvodněné tím, že uchazeč nesplnil kritéria přijímacího řízení - v takovém případě bude uchazeč podávat odvolání s odůvodněním, že je přesvědčen, že kriteria splnil a uvede také proč
 •   podpis zákonného zástupce
 •  

Odvolání má předepsány tyto náležitosti:

 • identifikace odvolatele (jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu)
 • proti kterému rozhodnutí směřuje
 • v jakém rozsahu ho napadá (není-li uvedeno, platí, že rozhodnutí je napadáno celé       a odvolatel požaduje jeho zrušení)
 • v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí
 • co odvolatel navrhuje
 • označení správního orgánu, jemuž je určeno
 • podpis odvolatele

 

Odvolatel adresuje odvolání řediteli střední školy !

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.